Giới thiệu

Chúng tôi xây dựng và thành lập công ty từ năm 1970 tại Osaka, Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm và trau dồi công nghệ nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao. Chuyên sản xuất khuôn mẫu với độ chính xác cao, công nghệ ép phun tiên tiến và lắp ráp, gia công kim loại...

Thông tin công ty

Thông tin sơ lược về công ty

 

Chứng nhận

 

Giấy chứng nhận và logo ISO 9001

Công ty TNHH MTV SAN-EI Việt Nam

 Minh chứng cam kết của San-ei về chất lượng và sự hài

lòng của khách hàng. Là chuẩn mực sự tiến bộ hướng tới

việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp

nâng cao hiệu quả hoạt động.